Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας”

Δραστηριότητες

Διαθέσιμο για εγγραφές από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας ΚΑΙ ΜΟΝΟ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ( ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT- M.Sc. EN.I.EN.). που θα το παρακολουθήσουν θα έχουν έκπτωση 50% , δηλ κόστος 395 ευρώ.
Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις, θα εκδίδεται ΔΙΠΛΩΜΑ για τον κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή με τίτλο στην Ελληνική: ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και στην Αγγλική: Technical Safety Specialist/ Consultant. Το Δίπλωμα θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του εκπαιδευτικού Οργανισμού και από τον εκπρόσωπο του Εξεταστικού Οργανισμού.

Αποκλειστικά και μόνο μετά την απόκτηση του ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ, ο συμμετέχων θα έχει την δυνατότητα να προσκομίσει την εμπειρία του (βάσει ενός αλγορίθμου που θα συμπεριλαμβάνεται στον Κανονισμό Πιστοποίησης του συγκεκριμένου Σχήματος Πιστοποίησης) και να λάβει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, 3ετούς Διάρκειας, το οποίο τον κατοχυρώνει στην Ελληνική αλλά και στη Διεθνή αγορά Εργασίας.

Πλεονεκτήματα του ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ.

Το Δίπλωμα είναι Διεθνούς εμβέλειας έγγραφο, εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο μετά από εξετάσεις, και αποδεικνύει την επιτυχή παρακολούθηση και ταυτόχρονα τεκμηριώνει την γνώση του εκάστοτε συμμετέχοντα για το εν λόγω αντικείμενο.

Είναι το απολύτως απαραίτητο έγγραφο για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας. (Χωρίς Δίπλωμα δεν μπορείς να πάρεις επαγγελματική επάρκεια).

Παράλληλα επειδή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιείται μέσα από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου θα παρέχεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ ( ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ) και Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Στο τέλος λοιπόν ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ο φοιτητής θα λαμβάνει ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ – (Master of ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT- Sc. EN.I.EN.), ΔΙΠΛΩΜΑ “ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ -Work Safety Specialist Consultant και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΜ.

Περισσότερες Πληροφορίες και εγγραφές θα βρείτε στο παρακάτω link:

Υγεία & Ασφάλεια Εργασίας

ΠΜΣ Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας