ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον”, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία τηλεφωνικά ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Για θέματα που αφορούν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε με το προσωπικό του Τμήματος Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
    ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ