Ανακοίνωση σχετικά με το 1ο Διεθνές Συνέδριο “Ενεργειακή Πολιτική και Περιβάλλον”

Δραστηριότητες

Ανακοινώνεται ότι το 1ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Ενεργειακή Πολιτική και Περιβάλλον” του οποίου η ημερομηνία έναρξης ήταν η 28η Αυγούστου 2020, αναβάλλεται εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα λόγω του κορωνοϊού.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε μελλοντικό χρόνο και οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του, καθώς και από τις σελίδες του ΔΠΜΣ “Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον” και του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

ΠΜΣ Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας