Πίνακας αξιολόγησης φοιτητών

Ανακοινώσεις

Στον Πίνακα που επισυνάπτεται της ανακοίνωσης, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Β’ Κύκλου Σπουδών του ΜΠΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ θα βρουν τη μοριοδότησή τους.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΜΣ Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας