Διάλεξη στους φοιτητές του προγράμματος Α΄ και Β΄ κύκλου από τον κύριο Σαρρή Τάκη, Διευθύνων Σύμβουλο της Juwi Hellas

Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Ενεργειακές επενδύσεις και περιβάλλον“, την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή διάλεξη στους φοιτητές του προγράμματος μας του Α΄ και Β΄ κύκλου από τον κύριο Σαρρή Τάκη, Διευθύνων Σύμβουλο της Juwi Hellas, αναφορικά με την κατασκευή του Φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη, όπου θεωρείται από τα μεγαλύτερα έργα στην περιοχή.

Η διάλεξη χωρίστηκε σε δύο σκέλη, το πρώτο σκέλος ήταν η παρουσίαση της εταιρείας Juwi Hellas και οι δράσεις που κατέχει σε παγκόσμιο επίπεδο και στο δεύτερο σκέλος έγινε αναλυτική παρουσίαση του πάρκου.

Στο τέλος ακολούθησαν οι ερωτήσεις των φοιτητών, οι οποίοι παρακολούθησαν τη διάλεξή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι όλοι αναμένουμε τεράστια οφέλη από το συγκεκριμένο έργο, είτε σε κοινωνικό είτε σε περιβαλλοντικό επίπεδο.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ

Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος

ΠΜΣ Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας