Ημερίδα με θέμα “Ενεργειακή διαχείριση του υδρογόνου” που διοργανώνει το Δ.Π.Μ.Σ. “Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον»

ΠΜΣ Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας