Ημερίδα με θέμα: Ενέργεια, Περιβάλλον, Διαχείριση Κρίσεων κατά την Ενεργειακή Μετάβαση

Δραστηριότητες

Σημαντική στιγμή η ημερίδα για την ενεργειακή μετάβαση: Παρουσιαστήκαν ζητήματα για την ενεργειακή πολιτική ΔΕΣΦΑ, την οργάνωση Πολιτικής Προστασίας, την αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Δεικτών, τα οικοσυστήματα, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση και την κλιματική αλλαγή.

Βασικός στόχος του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος η εξωστρέφεια και η ανάπτυξη συνεργασιών στον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο.

ΠΜΣ Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας