Διάλεξη με τίτλο “Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου: Προκλήσεις, νέες τάσεις, πράσινα δίκτυα. Το success story της ΔΕΔΑ ΑΕ”

Δραστηριότητες
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε την διάλεξη του κ. Μ. Τσάκα , με τίτλο “Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου: Προκλήσεις, νέες τάσεις, πράσινα δίκτυα. Το success story της ΔΕΔΑ ΑΕ”, . Ο κ. Μ.Τσάκας είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Δ.Ε.Δ.Α. Α.Ε.
ΠΜΣ Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας