Παράταση μέχρι 20/09/2023 για την κατάθεση αιτήσεων της Προκύρηξης 2023-2024 στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον» ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

ΠΜΣ Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας