Βιογραφικά διδασκόντων

Ανακοινώσεις

Στο έγγραφο που επισνάπτεται, μπορείτε να δείτε τα βιογραφικά των φιλοξενούμενων διδασκόντων που έχουν πραγματοποιήσει διαλέξεις στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον”.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Βιογραφικά από Διαλέξεις ΠΜΣ

ΠΜΣ Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας