Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ανακοινώσεις

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 παρατείνεται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2022.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΠΜΣ_ΕΝΙΕΝ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΜΣ Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας