Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας”

Δραστηριότητες

Διαθέσιμο για εγγραφές από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας ΚΑΙ ΜΟΝΟ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ( ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT-…

Περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με το 1ο Διεθνές Συνέδριο “Ενεργειακή Πολιτική και Περιβάλλον”

Δραστηριότητες

Ανακοινώνεται ότι το 1ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Ενεργειακή Πολιτική και Περιβάλλον” του οποίου η ημερομηνία έναρξης ήταν η 28η Αυγούστου 2020, αναβάλλεται εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργήθηκαν το…

Περισσότερα

Η διαδικτυακή διάλεξη με θέμα τις ενεργειακές επενδύσεις- περιβάλλον και τις ευκαιρίες στη Δυτική Μακεδονία στα τοπικά ΜΜΕ

Δραστηριότητες

Η διαδικτυακή διάλεξη με θέμα τις ενεργειακές επενδύσεις- περιβάλλον και τις ευκαιρίες στη Δυτική Μακεδονία στα τοπικά ΜΜΕ. Διαδικτυακή διάλεξη με θέμα τις ενεργειακές επενδύσεις- περιβάλλον και ευκαιρίες στη Δυτική…

Περισσότερα

Νέες ημερομηνίες για το 1ο Διεθνές Συνέδριο “Ενεργειακή Πολιτική και Περιβάλλον”

Δραστηριότητες

Ανακοινώνεται ότι το 1ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Ενεργειακή Πολιτική και Περιβάλλον” μετατίτθεται για το διάστημα 28-30 Αυγούστου, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα λόγω του κορωνοϊού.

Περισσότερα
ΠΜΣ Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας